Arhiv uvodnikov, 2013

03.08.2013  Hoja


Ko so šli po poti, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus mu je odgovoril: »Lisice imajo brloge in ptice pod nebom gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« Drugemu je pa rekel: »Hôdi za menoj!« Ta je dejal: »Gospod, dovoli mi, da prej grem in svojega očeta pokopljem.« Toda rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi svoje mrtve pokopljejo, ti pa pojdi in oznanjaj božje kraljestvo!« Še drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod; toda dovôli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je rekel: »Nihče, kdor roko položi na plug in se ozira nazaj, ni pripravljen za božje kraljestvo.«


27.07.2013  Pravi dar

 

Kajti povem vam: Ako vaša pravičnost ne bo obilnejša ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je bilo rečeno starim: ‚Ne ubijaj; kdor pa koga ubije, pride pred sodbo.' Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se na svojega brata jezi, zasluži, da pride pred sodbo; in kdor reče svojemu bratu ‚tepec', zasluži, da pride pred veliki zbor; kdor pa reče ‚norec', zasluži, da pride v peklenski ogenj. Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, pústi svoj dar tam pred oltarjem in pojdi, da se poprej s svojim bratom spraviš, in potem pridi in daruj svoj dar.

» Gospod bo dal blagoslov in naša dežela bo obrodila svoj sad.«

 


20.07.2013  Najdeno


Povedal pa jim je to priliko: »Kdo izmed vas, ki ima sto ovac in eno izmed njih izgubi, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in ne gre za izgubljeno, dokler je ne najde? In ko jo najde, jo vesel zadene na svoje rame; in ko pride domov, skliče prijatelje in sosede in jim pravi: ‚Veselite se z menoj, zakaj našel sem svojo ovco, ki se je bila izgubila.' Povem vam: tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spokori, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo pokore.13.07.2013  Gospodova dobrota

 

Slavil bom Gospoda vsekdar; njegova hvala bodi vedno v mojih ustih! Z Gospodom se naj ponaša moja duša: naj slišijo ponižni in se veselé. Poveličujte Gospoda z mano in skupno slavimo njegovo ime! Iskal sem Gospoda in me je uslišal ter me rešil vseh mojih strahov. Glejte na njega, da se razveselite in da ne zarde vaši obrazi! Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal, iz vseh njegovih stisk ga je rešil. Angel Gospodov šotori okoli teh, ki se ga boje, da jih reši. Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod: blagor človeku, ki se k njemu zateka!06.07.2013  Izberi pot


Varujte, kar je sveto. Svetega ne dajajte psom in svojih biserov ne mečite pred svinje, da jih morda z nogami ne pohodijo in se ne obrnejo ter vas raztrgajo. Zlato pravilo. Vse torej, kar hočete, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim; zakaj to je postava in preroki. Dve poti. Vstopíte skozi ozka vrata; zakaj široka so vrata in prostorna je pot, ki drži v pogubo, in mnogo jih je, ki po njej v pogubo hodijo. Kako ozka so vrata in tesna je pot, ki drži v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo!


29.06.2013  Človek na mestu

 

Kdor hodi brez madeža in dela pravično in prav misli v svojem srcu in ne obrekuje s svojim jezikom; kdor svojemu bližnjemu nič hudega ne stori in ne zasramuje svojega soseda; in ne obrekuje s svojim jezikom; kdor svojemu bližnjemu nič hudega ne stori in ne zasramuje svojega soseda; kdor ničvredneža ne ceni, časti pa tiste, ki se bojé Gospoda; kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja, svojega denarja ne posoja oderuško in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine. Kdor tako dela, ne bo nikoli omahnil.

 


22.06.2013  Množica

 

Ko pa je množica pritiskala za njim, da bi poslušala božjo besedo, je on stal ob Genezareškem jezeru. Zagledal je dva čolna, ki sta bila pri bregu; ribiči so bili stopili iz njih in so izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov, in ga prosil, naj odrine malo od kraja; in sédel je ter iz čolna učil množico. Ko pa je nehal govoriti, je Simonu rekel: »Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mrežo.«

 


15.06.2013  Vez popolnosti


Na vse to pa oblecite ljubezen, ki je vez popolnosti. In mir Kristusov naj kraljuje v vaših srcih, h kateremu ste bili tudi poklicani v enem telesu; in hvaležni bodite. In vse, kar delate, v besedi ali v dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa in po njem se zahvaljujte Bogu in Očetu. Kar koli delate, delajte iz srca kakor Gospodu in ne kakor ljudem, ker veste, da boste od Gospoda prejeli povračilo dediščine. Gospodu Kristusu služite.


08.06.2013  Ostati v ljubezni

 

Preljubi! Če nas je Bog tako ljubil, smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega. Boga ni nikoli nihče videl; ako se med seboj ljubimo, je Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Iz tega spoznamo, da smo v njem in on v nas, ker nam je dal od svojega Duha. In mi smo videli in pričujemo, da je Oče poslal Sina svetu za odrešenika.

Kdor koli prizna, da je Jezus božji Sin, je Bog v njem in on v Bogu. In mi smo spoznali ter se prepričali o ljubezni, ki jo ima Bog do nas. Bog je ljubezen in, kdor ostane v ljubezni, ostane v Bogu in Bog ostane v njem.


02.06.2013  Če kdo hoče za menoj

 

Vsem pa je govoril: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se sam sebi odpove in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa svoje življenje izgubi zaradi mene, ga bo rešil. Kaj si namreč človek pomaga, če si ves svet pridobi, sebe pa zavrže ali pogubi? Zakaj kdor se bo sramoval mene in mojih besed, tega se bo sramoval Sin človekov, kadar pride v svojem in Očetovem in svetih angelov veličastvu.

 

Ko sem bil še mlad, preden sem šel na potovanje,  sem hrepenel po modrosti v svoji molitvi; pred templjem sem prosil zanjo in do konca jo hočem iskati.

 


28.05.2013  Veselje nad Gospodovo postavo


Takole nam pravi Gospod: "Ne zanašajte se na svoje bogastvo in nikoli ne govorite da imate zadosti. Nikoli se ne ravnajte po svojem poželenju in po svoji moči, da bi lahko sledili poželenju in svoji moči. Nikoli se ne zanašajte na varljive zaklade, saj vam ti ne koristijo ob dnevu jeze!

Blagor pa človeku, ki se ravna po nasvetu brezbožnih, ker ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, marveč se veseli Gospodove postave in jo premišljuje podnevi in ponoči.


17.05.2013  Dati vse

 

»In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval.« (Jn 17,26)


Jezus je ob svojem odhodu prosil svojega Očeta za apostole, da bi jim dal moči in trdnosti, da bodo evangelij ponesli na vse strani neba. Njegovo slovo je polno skrbi, vendar zaupa v svojega Očeta. Jezusova želja je, da bi ljubezen, ki jo je prejel od Očeta, ostala v učencih, z njo pa tudi on sam.


Don Bosko je mladim rekel: »Ukradli ste mi srce.« Kaj je s tem mislil? Hotel je reči, da je mladim dal vso svojo ljubezen in svoje življenje.


11.05.2013  Za popotnico

»Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.« (Jn 14,27)

Jezus je pred odhodom želel svoje učence pomiriti in spodbuditi, da bi vztrajali v dobrem, da bi bili pričevalci. Obljubil jim je Duha Tolažnika, ki jih bo spomnil na vse, kar so slišali od njega. To je njegova popotnica njim - veselje, mir, resnica ...

Don Bosko nam pravi: »Reci mladim, da jih vse pričakujem v nebesih.« To je njegova popotnica za nas, njegovo zagotovilo. Se bomo že tukaj na zemlji potrudili, da se bomo nekoč srečali z njim?

 

 


28.04.2013  Nova zapoved

 

Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13,35)

Preden je Jezus odšel s tega sveta, je učencem dal novo zapoved, po kateri jih bodo vsi prepoznali, da so njegovi učenci. Samo tam, kjer bo edinost in ljubezen, bo Božja beseda lahko padla na rodovitna tla.

Don Bosko pravi: »Kdor hoče biti ljubljen, mora pokazati, da ljubi.« Potrudimo se, da bi ljubezen in edinost postala naš ideal, h kateremu bi starmeli.


20.04.2013  Kakor oče


»Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj.« (Jn 10,27)

Jezus je dobri pastir, ki svoje ovce ne le vodi in pazi, pač pa pozna vsako izmed njih in one poznajo njega. Vsakega izmed nas pozna, ga ljubi, varuje, vodi. Vendar le toliko, kolikor ga mi poslušamo in mu sledimo. Danes se še posebej spominjamo našega papeža in duhovnikov, ki se trudijo biti dobri pastirji svojim ovcam in širijo veselo oznanilo. K temu smo poklicani prav vsi kristjani.

O don Bosku so govorili: »Don Bosko je med svojimi fanti kot oče.« Don Bosko je zanje kot dobri pastir.

 

 


13.04.2013  Brezpogojno

 

»›Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?‹ Rekel mu je: ›Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.‹« (Jn 21,15)

Jezus se je svojim učencem po vstajenju večkrat prikazal. Tako je bilo tudi tokrat, ko so učenci lovili ribe. Ko so skupaj povečerjali, pa je Jezus Simona Petra kar trikrat vprašal, ali ga ljubi. Peter je razumel, da mu Jezus daje priložnost, da se odkupi za trikratno zatajitev. Jezus vedno znova daje novo priložnost; mi smo tisti, ki se sami odločamo, ali jo bomo sprejeli. Kakor koli se že odločimo, Jezus nas vedno ljubi.

Don Bosko nam pravi: »Dovolj je, da ste mladi, in že vas imam zelo rad!« Tudi on ne postavlja nobenih pogojev


06.04.2013  Od besed k dejanjem

 

»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27)

Ko se Jezus po vstajenju prikaže svojim učencem, jih pozdravi: »Mir vam bodi.« Sprva so mislili, da je duh, vendar jim je pokazal svoje rane, ki so bile resnične. Tomaža pa takrat ni bilo zraven in vztrajal je, da ne bo verjel, dokler ne bo v rane potisnil svojega prsta. In Jezus mu je to omogočil. To je naš Bog, Bog z ranami, ki naše rane - grehe - jemlje nase, da bi mi lahko živeli.

Don Bosko nam pravi: »Prava vera se ne izčrpa v besedah, prehajati mora v dejanja.« Jezus je svoje besede, ki so odsevale ljubezen, spremenil v dejanje ljubezni. Naj tudi naše besede postanejo dejanja.


31.03.2013  Gremo ven!

 

»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu.« (Jn 20,3)

Aleluja, vstal je! Jezus živi! To je dogodek nad vsemi dogodki. Peter in Janez sta po poročanju Marije Magdalene tekla h grobu, da bi se prepričala o njenih besedah. Za Janeza je bilo dovolj, da je videl prazen grob, in je veroval. Kaj pa mi? Nam je to dovolj? Prav je, da na veliko noč naša vera dobi novo globino, naše življenje novega zagona in upanja. Brez vstajenja bi bilo vse prazno. Zdaj imamo razlog za veselje!

Don Bosko nam pravi: »Živi z nogami na zemlji in z glavo v nebesih.« Kristusovo vstajenje daje smisel tudi našemu zemeljskemu življenju.

 


24.03.2013  Sprejeti križ

»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Lk 19, 38)

Jezus prihaja v Jeruzalem, kjer ga ljudje z navdušenjem pozdravijo. Nato sledi zadnja večerja, Oljska gora, obsodba, križev pot in vstajenjsko jutro ... Podobni vzponi in padci so tudi v našem življenju, ne moremo mimo njih. Zavedati se moramo, da pride vstajenjsko jutro samo po križu in trpljenju. In za to pot se moramo odločiti sami.


Don Bosko nam pravi: »Če nočeš s Kristusom trpeti tu na zemlji, ne boš mogel z njim uživati v nebesih.«


10.03.2013  Vrnitev

 

»'Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden. ›In začeli so se veseliti.‹« (Lk 15,24) Priliko o izgubljenem sinu smo slišali že neštetokrat, a nas vedno močno nagovarja. Govori o očetovi brezpogojni ljubezni, ki svojemu otroku odpušča vse slabo. Tako je z Očetom v nebesih, ki nas ljubi in nam odpušča, hkrati pa nam daje zgled, naj tako delamo tudi sami. Če nam Bog daje vse to, smo tudi mi dolžni, da enako delamo drug drugemu.


Don Bosko nam pravi: »V obsojanju bodite počasni.« Kako hitro se nam zgodi ravno nasprotno. Poskrbimo, da bomo v bližnjem iskali samo dobro.


03.03.2013  Točka dobrega

»Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad.« (Lk 13,8-9) V današnjem evangeljskem odlomku je Jezus zbrane pozval, naj se spreobrnejo, potem pa jim je povedal priliko o nerodovitni smokvi. S to priliko nas hoče spomniti, naj postni čas, ki je še pred nami, preži­vimo koristno. Je povabilo za vse nas, da se spreobrnemo, da dobro izkoristimo čas, ki nam ga daje Gospod.

 

Don Bosko pravi: »V vsakem mladem, še tako zapuščenem, je točka, dovzetna za dobro.« Če smo pozorni na to, kar je v bližnjih dobrega, jim lahko s tem pomagamo, da premagajo tisto, kar jih na poti svetosti ovira.


24.02.2013  Koga poslušam?

 

»Iz oblaka se je zaslišal glas: ›Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!‹ « (Lk 9,35) Jezusova spremenitev na gori. Umaknil se je od vsega trušča, na samo, s svojimi najbližjimi učenci. Ko mu Peter predlaga, da bi ostali kar tam, se zasliši glas Očeta. Naroča jim, naj poslušajo Jezusa, naj sledijo njemu, saj je on Božji Sin.

 

Don Bosko nam pravi: »Kdor je v Božji milosti, zvečer mirno zaspi; prav nič ga ne skrbi, kako bo z njim.« Tako nas Božja beseda in don Bosko vabita, naj poslušamo Njega, ki je naša luč in naša rešitev, in mu prepustimo svoje življenje.

 

 

 


16.02.2013  Hudobni duh se boji veselih ljudi

 

»Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi.« (Lk 4,1) Postni čas začenjamo z odlomkom, v katerem hudič skuša Jezusa. Po­izkusi kar trikrat. Jezus ni samo Božji Sin, je tudi človek in v skušnja­vah nam je hotel biti podoben. Skušnjave je premagal z močjo Božje besede.

Don Bosko pravi: »Hudobni duh se boji veselih ljudi.« In to pravo vese­lje prihaja od Boga. Vsaka skušnjava lahko za nas pomeni priložnost, da se porodi notra­nje veselje, ki nam bo pomagalo, da se izognemo ali upremo slabemu.

 


11.02.2013  Pusti svojo sled

 

»Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: ›Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!‹ « (Lk 5,4) Simon je s svojimi tovariši lovil ribe vso noč in ni ujel ničesar. Kljub temu da je bil v lovljenju rib strokovnjak, je prisluhnil Jezusu ter na njegovo besedo ponovno vrgel mreže in ujel mnogo rib. Takoj je pre­poznal svojo majhnost in nebogljenost. Jezus pa ga je pomiril z bese­dami: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« Simon Peter je pustil vse in mu sledil.

Don Bosko nam pravi: »Kolikor koli nas že stane Bog, še vedno je po­ceni.« Tudi mi smo povabljeni, da kaj pustimo za sabo, se čemu odpovemo in sledimo Bogu. Nagrada bo neprecenljiva.


03.02.2013  Zaupanje


»On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.« (Lk 4,30)

Jezus, ki je oznanjal v shodnici, je s svojimi besedami razjezil zbrane in hoteli so ga vreči v prepad. Grozili so Božjemu Sinu, on pa je vdan v voljo svojega Očeta in gre dalje. Njegova ura še ni prišla. Jezus zaupa v načrt svojega Očeta.

Don Bosko nam pravi: »Nič naj te ne vznemirja: kdor ima Boga, ima vse!« Zaupanje v Boga bo naša moč tudi v najtežjih situacijah.

27.01.2013  Nedelja Svetega pisma

 

»Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. 'Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.'« (Lk 4,20-21)

Evangelist Luka v današnjem evangeliju piše o tem, kako je Jezus učil v Galileji in v Nazaretu. Vodil ga je isti Duh, ki vodi kristjane še danes. Zbranim je oznanil, da je on tisti, o katerem piše v knjigi, da je on tisti, ki bo ozdravljal slepe in reševal uboge.

Don Bosko je z molitvijo in zaupanjem v Božjo previdnost reševal uboge mlade. Pravi nam: »Bog je, ki deluje; mi ga moramo prositi, naj nas po svoji dobroti vključi v svoje svete načrte.«

Koliko se mi damo vključevati v Njegove načrte?

Dodaj na iGoogle Bookmark and Share na vrh  

Verjamem, da lahko s svojo vero in sposobnostmi naredim v Kambodži veliko za dekleta. Hkrati pa vem, da bom od te izkušnje pridobila še veliko več. Rada bi razmislila o svojih vrednotah in željah za prihodnost, poglobila svojo vero.

 

(Tadeja Mesojedec)

 
ZAVOD DOMINIKA, Partizanska c. 6, 4260 Bled | Vse pravice pridržane © 2010 | Kolofon